“Glenda”

 

Bisitang di nakikita,

Kumakatok na ng maaga

Sa silid, sa may dalawang bintana,

Doon pa gusto niyang kami’y magkita.

 

Di ko siya pinansin,

Sapagkat ang maagang oras na ito’y akin.

Magandang panaginip, gusto ko pang yakapin;

Sa higaang payapa, nais pang maangkin.

 

Kaya’t ang bisitang di nakikita,

Sa pagtatampo ang mukha’y di maipinta.

Mula sa bilog niyang mata umagos ang luha,

habang padabog na binalibag ang aking bintana.

 

Ang galit niya’y sa puno binaling,

Lahat ng madaana’y pinaghahampas ng parang lasing.

Mga halaman sa kanya’y napailing,

Sapagkat kaibigan noon ang sa kanila’y turing.

 

Mga gusaling nakarinig sa pagtangis mo ngayon,

Sa aki’y nakikiusap, abot langit ang petisyon:

“Humingi ka ng tawad, gawin siyang mahinahon.

Bago pa siya makapaminsala sa dako pa roon.”

 

Kaya bisitang di nakikita,

Na kanina’y kumakatok ng maaga.

Sa silid, sa may dalawang bintana,

Gusto mo pa bang makipagkita?

 

 

 

IMG_1200

 

12 responses to ““Glenda”

      • Most probably yes. But unfortunately, most people here in our country will remember my birthday in a tragic way. And mind you, the earthquake in Baguio also happened in my birthday. 😛 Even the Mt. Pinatubo, I guess.

      • The rest of the world will remember the day like any other day of the year for sure. Pero yung earthquake sa Baguio? I can’t remember such incident before. Or was I just being forgetful again? Haha!

Feel free to share your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s